Services

ในสภาวะปัจจุบันธุรกิจด้านการให้บริการที่พักมีการแข่งขันสูง การให้บริการจองห้องพักผ่านระบบออนไลน์ก็นับเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ได้ผลมาอย่างยาวนานและไม่ควรละเลย ทาง Krabi Holiday มีความยินดีที่จะนำเสนอบริการดังต่อไปนี้

Renovate Website Template for Mobile

หากทางโรงแรมมีเว็บไซต์อยู่แล้ว แต่ต้องการเสริมให้มีคุณสมบัติแบบ Responsive สำหรับ Mobile Site ทาง Krabi Holiday สามารถจัดทำให้มีคุณสมบัตินั้นได้โดยจะพยายามอิงดีไซน์เดิมที่ทางโรงแรมมีอยู่แล้ว โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในส่วนนี้ตามแต่จะตกลงกัน

Integrate Website to CMS

หากทางโรงแรมมีเว็บไซต์อยู่แล้ว แต่ไม่มีระบบอัพเดทข้อมูลด้วยตนเอง ทาง Krabi Holiday สามารถจัดทำระบบให้เข้าเว็บดีไซน์ของเว็บไซต์โรงแรม โดยระบบ CMS (Content Management System) ที่ทาง Krabi Holiday แนะนำให้ใช้คือ WordPress ซึ่งเป็น OpenSource ที่ได้รับการยอมรับว่ามีประสิทธิภาพและใช้กันอย่างแพร่หลายทั่วโลกและมีบั๊กน้อยมาก โดยทาง Krabi Holiday จะนำ WordPress มาทำการ Custom เพิ่มความสามารถที่เหมาะสมกับโรงแรม และ ตัดเมนูที่ไม่จำเป็นออกไป เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของทางโรงแรมสามารถเข้าใช้งานได้ง่ายยิ่งกว่าเดิม

Renovate All New Website

หากทางโรงแรมมีเว็บไซต์อยู่แล้ว แต่ต้องการอัพเดทเว็บไซต์ใหม่ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นดีไซน์ ระบบจอง หรือระบบอัพเดทข้อมูล ทาง Krabi Holiday ก็สามารถจัดทำให้ได้ตามที่ทางโรงแรมต้องการ

Online Booking System

หากทางโรงแรมมีเว็บไซต์อยู่แล้ว แต่ยังไม่มีระบบจองห้องพักออนไลน์แบบ Instant Booking ทาง Krabi Holiday มีระบบจองโรงแรมมานำเสนอ โดยระบบมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

ตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติของ Krabi Holiday เทียบกับผู้ให้บริการ Instant Booking รายอื่น Krabi Holiday ผู้ให้บริการรายอื่น
ระบบขายขาด ชำระครั้งเดียวจบ Yes No
มีระบบจัดการ Allotment ลูกค้าสามารถเช็คห้องว่างได้ทันที Yes Yes
สามารถรับชำระเงินผ่าน Paypal หรือเกตเวย์ธนาคารอื่นๆได้ Yes Yes
ไม่มีการแบ่งคอมมิชชั่น หรือเก็บค่าบริการรายปีจากโรงแรม Yes No
ระบบฝังอยู่ในเว็บไซต์ของโรงแรม Yes No
ตกแต่งให้เข้ากับเว็บไซต์เดิมของโรงแรมได้ Yes No